Istraživački zadaci:

Književnu građu za roman „Seobe“ Crnjanski je crpio iz tri osnovna izvora:
-iz istorije srpskog naroda koju je kao istoričar poznavao i proučavao,
-iz Memoara Simeona Piščevića
-iz sopstvenog iskustva austrougarskog vojnika koji je morao ratovati „po tuđoj volji i za tuđ račun“.

Kako bi bio spreman da razumeš sadržaj romana „Seobe“, predlažem ti da prema svojim sposobnostima i afinitetima izabereš istraživačke zadatke pomoću kojih ćeš se pripremiti za čas:

I grupa
-Obnovi svoje znanje o seobama srpskog naroda u 18. veku. (Na internetu možeš pronaći mnoštvo informacija o vekovnim seobama na koje je naš narod bio prinuđen.)
-Prelistaj sadržaj Memoara Simeona Piščevića.
-Obavesti se o sadržaju romana „Dnevnik o Čarnojeviću“.
-Poslušaj poemu „Stražilovo“ u interpretaciji Miloša Crnjanskog.
-Pročitaj po izboru nekoliko pesama iz zbirke „Lirika Itake“ i pokušaj da uspostaviš vezu između naziva i sadržaja zbirke, romana „Seobe“, „Stražilova“ i „Dnevnika o Čarnojeviću.
-Prouči kartu Evrope i pokušaj da obeležiš putanju kojom se kretao Slavonsko-podunavski puk.
-Predlažem ti da pogledaš film „Seobe“, Aleksandra Saše Petrovića.
-U pristupu delu imaj na umu sumatraizam kao pesnički program Miloša Crnjanskog.

II grupa
-Obrati pažnju na izgled prostora i materijalni svet u romanu „Seobe“ usredsređujući se na četiri praelementa (zemlju, vodu, vazduh i vatru). U kojim oblicima su ovi elementi predstavljeni u delu?
-Uporedi simboliku koju ti daješ pomenutim elementima sa značenjem koje misliš da imaju u romanu.
-Kako su predstavljeni dom i zavičaj?
-Razmisli u kakvom su odnosu pejzaž i čovek u „Seobama“.
-Suprotstavi svom doživljaju prostora u romanu sliku koju u tvojim mislima stvara naslov prvog i poslednjeg poglavlja i lajtmotiv dela: „Beskrajni plavi krug. U njemu zvezda.“

III grupa
-Primetio si da pisac gotovo sva događanja, stanja, razmišljanja saopštava u formi doživljenog govora. Iz čije perspektive nam je na taj način predočena radnja romana?
-U romanu gotovo da nema dijaloga. Kakvo značenje tebi predstavlja taj „nedostatak“?
-Kakav odnos prema prošlosti, sadašnjosti i budućnosti imaju junaci romana?
-Izaberi lik (Vuk Isakovič, Aranđel Isakovič, gospoža Dafina) i pripremi se da u njegovo ime govoriš u prvom licu odgovarajući na pitanja: Ko sam ja? Šta želim, a šta mi se događa? Da li sam ispunjen i srećan? Zašto je to tako?
-Pronađi šta je zajedničko, a šta različito u pomenutim likovima.

IV grupa
Primećuješ da roman ima 10 poglavlja i da prvo i poslednje nose isti naslov. Ako zamisliš godišnji ciklus kroz koji u ratovanju prolazi Slavonsko-podunavski puk videćeš da se godišnji period početka i završetka radnje poklapaju. Time se oblikuje kompozicija romana, ali i simbolizuje život i sudbina ovog kolektivnog junaka. Razmisli o značenju koje ima to kružno kretanje kao i o značenju koje ima Slavonsko-podunavski puk.
Kakvu istorijsku poruku nam šalje Crnjanski ovim delom?
Kako tu poruku sagledavaš u savremenom kontekstu?