Karta jednog dela Evrope

karta_.jpg
Ucrtaj putanju kojom se kretao Slavonsko-podunavski puk.