Ovo je samo plakat za film Seobe, Aleksandra Saše Petrovića.
Potrudi se da pronađes film u nekom video klubu ili na nekom od sajtova na intrnetu.
Jedan od mogućih je Film Seobe
16seobecover.jpg

Jedna sekvenca iz filma (Izabel Iper u ulozi gospože Dafine i Ričard Beri u ulozi Aranđela):
17seobe_film.jpg